Lisätietoja uuden asunnon kaupasta ja hyödyllisiä linkkejä

Ennakkomarkkinointi ja ennakkovaraus

Ennen kohteen rakentamisen aloittamista tai kohde on yleensä ennakkomarkkinoinnissa. Kohde laitetaan ennakkomarkkinointiin yleensä heti ensimmäisten luonnossuunnitelmien valmistuttua. Ennakkomarkkinoinnin aikana varattu asunto myydään kirjallisen varaussopimuksen ja mahdollisen varausmaksun suorittanneelle asiakkaalle heti, kun turva-asiakirjat on asetettu. Varausmaksu on yleensä 500 euroa ja se vähennetään myyntihinnasta. Ennakkovarauksen voi perua jomman kumman osapuolen ilmoituksesta milloin vain ja varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

Rakennusteollisuus RT: Uuden asunnon kauppa - Ostajan opas

RS-turva-asiakirjat

Jokainen OKV-Tekniikka Oy:n rakentama asunto on RS-järjestelmän piirissä ja se edellyttää, että ostajan turvaksi on asetettu asuntokauppalain edellyttämät vakuudet ja turva-asiakirjat. Turva-asiakirjoja säilytetään RS-pankissa. Turva-asiakirjoja ovat esimerkiksi taloussuunnitelma, vakuudet, rakennulupa ja siihen liittyvät piirustukset. Rakentamisvaiheen vakuus on vähintään 10% asunto-osakkeiden kauppahinnasta ja vakuus on tarkoitettu turvaamaan rakennuskohteen loppuunsaattaminen. Rakentamisvaiheen vakuuden vapauduttua kohteeseen asetetaan rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus, mikä on 2% asunto-osakkeiden myyntihinnasta. Vakuus on voimassa vähintään 15 kk siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kohteen käyttöönotettavaksi. Jokaiselle RS-kohteelle tulee olla myös rakennusvirhevakuutus.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Uuden osakehuoneiston ostaminen

Asuntokauppa ja rakentaminen

Rakentamisen aikana asuntoa maksetaan maksuerätaulukon mukaan. Maksuerätaulukko on sovitettu valmiusasteen mukaiseksi ja jokaisessa kohteessamme on rakentamisaikana noin neljä maksuerää sekä viimeisen asuntokauppalain mukaiset maksuerät.

Kun kohteen asunnosta on myyty 1/4, pidetään osakkeenostajien kokous. Kokouksen tarkoituksena on mm. valita yhtiölle tilintarkastaja sekä mahdollinen rakennustyön tarkkailija. 

Noin kuukausi ennen muuttopäivää asunnonostaja saa muuttokirjeen ja tietopaketin muuttoon liittyvistä käytännön asioista. Kaikki maksuerät ja mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee olla maksettu ennen avainten luovutusta. Muuttopäivästä noin 2-4 kuukauden sisällä pidetään hallinnonluovutuskokous, jossa valitaan yhtiölle uusi hallitus ja esitetään RS-taloussuunnitelman mukainen välitilinpäätös. Hallinnonluovutuskokouksessa yhtiölle luovutetaan kaikki alkuperäiset yhtiölle kuuluvat asiakirjat.

Rakennusteollisuus RT: Laki suojaa asunnon ostajaa

Takuuaika

Takuutarkastukset pidetään 12 - 15 kk kuluttua muuttopäivästä. Jokaiseen asuntoon jaetaan esitäytetty lomake mahdollisten takuuaikana havaittujen virheiden ja puutteiden ylöskirjaamista varten. Virheet ja puutteet käydään läpi ja korjataan etukäteen ilmoitettuna ajankohtana. Asumista haittaavat virheet ja puutteet korjataan heti vian ilmettyä.

Erimielisyydet

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa. Lisätiedot www.kuluttajariita.fi.

Haetaan asuntoja

Odota hetki